iTunes Top Reggae

  • Choose Me (feat. Rei?hi)
  • Life Goes On
  • おまえに。
  • あなたと明日も feat. ハジ→ & 宇野実彩子 (AAA)
  • Day by Day
  • 夜空に咲く花

RIDDIM レゲエリディム

リディム検索 「 riddim:Hopeful」
Adonai & Ras Manuel | Fighting | Hopeful | 2012
China B | Fuerte | Hopeful | 2012
Bobo Niyah | Girl I Want To Let You Know | Hopeful | 2012
Jahricio | Jah Live | Hopeful | 2012
Iya Ingi | Love Song | Hopeful | 2012
Million Stylez | President Kush | Hopeful | 2012
Noah | Protect My Family | Hopeful | 2012